Vi arbetar med:
• Verksamhets-, marknads- och affärsplaner
• Organisationsförändringar
• Minska kvalitetsbristkostnader
• Öka bolagets lönsamhet
• Produktionseffektivisering
• Produktutveckling
• Utveckling av ledningsgrupper
• Vara en chefsresurs
Affärsutveckling
Vi genomlyser ditt företags verksamheter, från bolagsnivå till enhets- eller dotterbolagsnivå. Utifrån denna analys tar vi sedan fram ett åtgärdsprogram tillsammans med företagets ledning. Vid behov medverkar vi även i genomförande fasen. Fokusområden innefattar potentiella organisationsförändringar samt att öka bolagets lönsamhet.