Modern projektledning
Johannesholm har lång erfarenhet av att leda, styra och driva projekt. Vi ligger i framkant och tar er verksamhet till nästa nivå inom arbetsformen projekt. Våra program skräddarsys utifrån ditt företags behov. Innehållet anpassas utifrån deltagarna, teori varvas med skarpa inslag av tillämpningar från den egna verksamheten.

Vi erbjuder:
• Projektrevision
• Riskanalys
• Juridik i projekt
• Projektekonomi
• Utbildning för projektledare, medarbetare
och beställare.
• Vi kan också medverka som extern projektledare
i din verksamhet
• Coachning
• Mentorskap

Produktblad Modern projektledning >>