Genomförda uppdrag
– några exempel

Startat och utvecklat styrelsearbete, projekt och affärsrutiner i mindre energi och elinstallationsföretag i Bohuslän.

Ägardirektiv, utvecklat styrelsearbetet och arbetat som extern inhyrd VD i ett av Sveriges större mjölkproducerande företag.

Genomfört ett stort antal processer för att ta fram ägardirektiv hos företag inom transportsektorn, lantbrukssektorn, stål och smide, entreprenadföretag, tillverkande industrier.
Hjälpt ett av Sveriges större energibolag att strukturera om sitt arbetsättet inom drift, underhåll och extern service, till ett projektorienterat arbetssätt.

Startat och utvecklat styrelsearbete samt rekryterat ledamöter till ett mellansvenskt service- och entreprenadföretag inom VVS-branschen.

Utvecklat rutiner och arbetssätt för att professionellt anbudsarbete inom ett större serviceföretag i västsverige.

Genomfört Sveriges då största outsourcing och skapat ett fristående serviceföretag inom drift och underhåll samt inom ramen för uppdraget fusionerat två företag med en samlad omsättning på 1 800 Mkr.

På knappt tre år fördubblat omsättning med bibehållet resultat för ett teknikkonsultföretag i mellansverige.