Styrelseutveckling
Inom styrelseutveckling fokuserar vi i huvudsak på ägarledda företag.

Vi hjälper dig att:
• realisera din ägarvilja genom att göra den tydlig.
• känna glädje och trygghet i din roll som företagsledare.
• utveckla styrelsens arbete bl a genom att hålla utbildningar.
• rekrytera rätt styrelsemedlemmar.

Vi skapar också forum för företagsägare att träffas genom seminarier,
frukostmöten och utbildningar.