Affärsmannaskap
Affärsmannaskap handlar om att ha kunskap och förmåga att genomföra bra affärer. Att visa professionalism, engagemang och kundfokus i alla affärssituationer. Ett gott affärsmannaskap skapar förtroende och leder till fler lönsamma affärer. Tillsammans med dig som uppdragsgivare anpassar vi innehåll och upplägg utifrån din verksamhets behov. Vi har bland annat stor erfarenhet gällande strategisk försäljning och marknadsföring.

Vi erbjuder:
• Säljutveckling
• Operativ säljledning
• Förhandlingsteknik
• Kundservice
• Presentationsteknik
• Konkurrensanalys
• Marknadsföringsutveckling
• Inköpsutveckling/strategi
• Personalutveckling

Produktblad Affärsmannaskap >>