Organisationsutveckling
En organisation måste ständigt utvecklas för att fungera väl. Som utomstående aktör är det lättare att vara klarsynt och se var förändringar behöver ske. Vi erbjuder rådgivning till företagsledning inom strategi och marknadsplanering. Vi hjälper dig att förändra arbets-processer, ha en god intern och extern kommunikation, hantera mobbning och jämställdhetsfrågor m m. Alla uppdrag skräddarsys utifrån din verksamhets behov.

Vi erbjuder:
• Rådgivning till företagsledning
• Analys för affärsutveckling
• Strategi och marknadsplanering
• Mentorskap
• Chef att hyra
• Ledarskapsutvecklingsprogram
• HR och kommunikation
• Styrelseutbildning
• Ägardirektiv och ägarmål

Produktblad Organisationsutveckling >>